Özel hukukta bir kural emredici değilse herhangi bir özel hukuk yaptırımı yoktur. Yani bu kural yaptırımla karşılanmaksızın ihlal edilebilir. Örneğin yasal mal rejiminin yasal eşler arasında yürürlükte olan edinilmiş mallara katılımı olduğunu belirten hüküm emredici değildir. Eşler başka bir mal rejimi kabul edebilir. Bundan dolayı yaptırımla karşılaşılmaz.

Soru= Mal varlığı ilkesi eşler arasındaki eşitlik ilkesine aykırımıdır?

Hayır , aykırı değildir. Ama haksız sonuçlar doğurur. Yeni yasaya göre yeni mal rejimi olarak benimsenebilir. Bu haksızlıkların giderilmesi için şu yollar izlenebilir;

A- Sağ kalan eşin mirastaki payı arttırılır.

B- Boşanma ile evlilik sona ermişse kusursuz eşin tazminatı arttırılır.

Miras paylaşılmadan önce mal birikminin tasfiye edilmesi gerekir.

C- TMK da emredici kuralların değişik yaptırımları vardır. Emredici düzenlemeler aksine düzenleme yapılmayan hükümlerdir. Emredici hukuk kurallarının ihlali halinde daima bir yaptırım söz konusudur. Hukukun önemli bir kavramı olan hukukta ayrılık olumsuz, emredici olumlu bir kavramdır. Biri yap biri yapma der.

İzmir de avukat sağlanır..

İzmir avukatları yargıtayın Ankarada bulunması nedeniyle sık sık Ankaradaki iyi boşanma,ceza,icra ve bilişim avukatlarına başvururlar. İzmirde de işinde iyi ve uzman bir çok avukat bulunur. Ancak davanızı açmadan önce tecrübeli bir avukat bulmanız çok çok önemlidir. Özellikle bilişim ve boşanma avukatlığı özel hukuk alanları olduğu için bu konularda açacağınız bir davada tecrübeli avukatlarla çalışmanız sizin için iyi olacaktır.