Yasa koyucunun bilerek ve isteyerek bıraktığı boşluklardır. Düzenlemede yasa koyucu tarafından bilinçli olarak boşluk bırakılmıştır. Yasa koyucu adil bir çözüm bulunabilmesi için çözümü uygulamaya ve bilime bırakmıştır. Boşluğu doldurma yetkisi hakime bırakılmıştır. Yasa koyucu hukuki meselelerde çözüm öngörmüştür. Ama çözümün somut olaya doğrudan uygulanması mümkün değildir.

Soyut kural somut bir olaya aynen uygulandığında somut olay adeletine aykırı düşen sonuç doğuruyorsa yani hakkaniyete aykırı düşüyorsa yasa koyucu bu konuda önlem alır ve kural içi boşluk bırakır.

Örneğin boşanma davasında eşlerden biri diğerinden kusurlu ise tazminat adledebilir. Yasa koyucu burada münasip bir tazminat yüklenmesini belirtmiş ve hakimin olaya bakarak münasip bir tazminat yüklemesi için boşluk bırakmıştır.

İzmir avukat..

İzmir avukatları yargıtayın Ankarada bulunması nedeniyle sık sık Ankaradaki iyi boşanma,ceza,icra ve bilişim avukatlarına başvururlar. İzmirde de işinde iyi ve uzman bir çok avukat bulunur. Ancak davanızı açmadan önce tecrübeli bir avukat bulmanız çok çok önemlidir. Özellikle bilişim ve boşanma avukatlığı özel hukuk alanları olduğu için bu konularda açacağınız bir davada tecrübeli avukatlarla çalışmanız sizin için iyi olacaktır.