Ergin kişi , reşit kişidir. Rüşt belirli bir olgunlık düzeyinin ifade eder. Fiil ehliyetinin vazgeçilmez koşullarından biridir. Çünkü yaşamda gereken olgunluğa ulaşan kişi fiil ehliyetine sahiptir.
Ergenlik 3 açıdan belirlenebilir;

1) Belirli yaşın doldurulması,
2) Kazai rüşt ile kazanılır.

Kazai rüşt MK nın 12. maddesinde düzenlenmiştir. Onbeş yaşını dolduran küçük, kendi isteği ve velisinin rızasıyla mahkemece ergin kılınabilir.

Bu yasa hükmüne göre kazai rüşt koşulları;
1) Kişinin onbeş yaşını doldurmuş olması gerekir,
2)Kendi istemnin bulunması gerekir,
3) Velisinin izni olması gerekir.

Vesayet altında ise vasisinin de bu konuda dinleneceği belirtilmektedir. Dinleme bilgi edinmeye yöneliktir.
İlgililer bu kurala uygulamakla yükümlüdürler. Uymazlarsa yaptırım vardır.

İzmir de avukatr..

İzmir avukatları yargıtayın Ankarada bulunması nedeniyle sık sık Ankaradaki iyi boşanma,ceza,icra ve bilişim avukatlarına başvururlar. İzmirde de işinde iyi ve uzman bir çok avukat bulunur. Ancak davanızı açmadan önce tecrübeli bir avukat bulmanız çok çok önemlidir. Özellikle bilişim ve boşanma avukatlığı özel hukuk alanları olduğu için bu konularda açacağınız bir davada tecrübeli avukatlarla çalışmanız sizin için iyi olacaktır.