Ölüme Bağlı tasarruf yoluyla çocuğun saklı payı ana ve babanın yönetimi dışında bırakabilir.
Miras bırakan yönetimi bir üçüncü kişiye bırakmışsa tasarrufunda bu kişinin belli zamanlarda sulh hakimine hesap vermesini öngörebilir.

Ölüme bağlı tasarruflarda çocuğun saklı payı onun serbest mallarından kılınabilir. yani saklı payı ana ve baba yönetmez. Onlar üzerinde tasarrufta bulunamaz. Çocuk ayırt etme gücüne sahipse bu saklı pay üzerinde tasarrufta bulunabilir. Yoksa kayyım yapar.

Saklı payı dışında kalan miras söz konusu ise bunlar çocuğun serbest malımıdır?
Serbest mallar sadece çocuğun kendi tasarrufuna bırakılmış mallar olarak algılanmamalı. Ana ve babanın yönetimi dışında kalan mallar olarak da algılanmalı.

İzmir de avukat sağlanır.

İzmir avukatları yargıtayın Ankarada bulunması nedeniyle sık sık Ankaradaki iyi boşanma,ceza,icra ve bilişim avukatlarına başvururlar. İzmirde de işinde iyi ve uzman bir çok avukat bulunur. Ancak davanızı açmadan önce tecrübeli bir avukat bulmanız çok çok önemlidir. Özellikle bilişim ve boşanma avukatlığı özel hukuk alanları olduğu için bu konularda açacağınız bir davada tecrübeli avukatlarla çalışmanız sizin için iyi olacaktır.